Catena investerar ytterligare 358 Mkr på Logistikposition Sunnanå

Catena har idag tecknat hyresavtal med DS Smith och Lekia och investerar 358 Mkr på Logistikposition Sunnanå, strax utanför Malmö.

Catenas nya, fjärde etablering på Sunnanå omfattar två byggnader med en gemensam lastgård och parkering. De aktuella byggnaderna är multihyresgästlager som är flexibla över tid och anpassade för att inrymma flera hyresgäster, totalt om drygt 36 000 kvadratmeter.

Hyresgästen DS Smith är specialist på kundspecifika förpackningar med tonvikt på design och service nära kunden. Hyresavtalet omfattar drygt 5 800 kvadratmeter.

Lekia är Sveriges största leksakskedja med över 130 leksaksbutiker i Sverige och Norge och dessutom en av Skandinaviens största grossister inom segmenten lek och baby. Lekias hyresavtal omfattar cirka 6 000 kvadratmeter.

För båda hyresgästerna löper hyresavtalen på åtta år och inflyttning är beräknad till kvartal tre 2019.

”Att DS Smith och Lekia identifierat Sunnanå som en perfekt logistikposition för respektive verksamhet stärker oss ytterligare i vår satsning på Sunnanå och bekräftar fördelarna med att även kunna erbjuda ett multihyresgästlager där för våra kunder”, säger Catenas regionchef i Malmö, Christian Berglund.

Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20. Förhandlingar pågår för resterande 24 200 kvadratmeter med flera hyresgäster. Fullt uthyrt beräknas hyresvärdet i de två aktuella byggnaderna uppgå till cirka 26 Mkr på årsbasis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD 
Tel. 0706-60 83 50 
benny.thogersen@catenafastigheter.se 

Christian Berglund, Regionchef Malmö
Tel. 0702-17 83 88
christian.berglund@catenafastigheter.se

Subscribe for press releases and reports from Catena

Language:
Information Type:

Catena stores your e-mail address to be able to expedite your request without delay. You may at any time change your subscription or end it by clicking the link provided at the bottom of all mailings. For more information, read Catena's Personal Data Policy.

When you have clicked on “send”, you will receive a link by e-mail confirming your e-mail address and the subscription your have chosen to activate. Please check your spam if you don’t get the link.