Pressmeddelanden 2021

Visa enbart regulatorisk information

 • Catena erhåller kreditbetyget BBB- från Nordic Credit Rating

  2021-05-03

  Logistikfastighetsföretaget Catena har tilldelats ett ”investment grade” kreditbetyg, BBB- med stabila utsikter från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating (NCR).

 • Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

  2021-04-30

  Enligt tidigare offentliggjord information har antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat.

 • Delårsrapport januari – mars 2021: Ett fastighetsbestånd för framtiden

  2021-04-29

  Den starka utvecklingen fortsätter. För årets första kvartal visar Catena ett ökande förvaltningsresultat och en fortsatt stabil kassaflödesutveckling.

 • Beslut fattade vid Catenas årsstämma 29 april 2021

  2021-04-29

  Vid Catenas årsstämma den 29 april 2021 fastställde årsstämman bland annat styrelsens förslag till utdelning för 2020 om 7,50 kr per aktie.

 • Catena förvärvar fastighet i Härryda, Göteborg

  2021-04-12

  Idag förvärvar Catena fastigheten Björröd 1:208. Den drygt 7 500 kvm stora fastigheten är fullt uthyrd till Liseberg AB.

 • Catena uppdaterar finansiella mål

  2021-04-09

  Catenas finansiella mål och riktlinjer skapar stadga i bolagets affärsmodell och bidrar till att stärka bolagets finansiella position. Genom en uppdatering av bolagets finanspolicy skapas ytterligare förutsättningar för fortsatt tillväxt.

 • Justerat stämmounderlag, Catenas årsstämma 2021

  2021-04-08

  Som en följd av den riktade nyemission som Catena genomförde 31 mars 2021 justeras underlaget inför stämman avseende styrelsens yttrande kring utbetalning av vinstutdelning.

 • Catena genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 1 080 miljoner kronor

  2021-03-31

  EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Catena AB (publ) (”Catena” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2020, beslutat om en riktad kontant nyemission av 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 360 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 6,5 procent mot stängningskursen den 31 mars 2021. I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 245,08 kronor per den 31 december 2020 motsvarar teckningskursen en premie om 47 procent. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 1 080 miljoner kronor före emissionskostnader.

 • Catena offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

  2021-03-31

  EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Catena AB (publ) (”Catena” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en nyemission om upp till 3 miljoner aktier (”Nyemissionen”) riktad till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat book building-förfarande och har anlitat ABG Sundal Collier och Kempen & Co som Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen.

 • Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

  2021-03-31

  Enligt tidigare offentliggjord information har antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat.

 • Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020 är publicerad

  2021-03-30

  Catenas årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

 • Kallelse till Catenas årsstämma 2021

  2021-03-26

  Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 april 2021.

 • Valberedningens förslag till styrelse i Catena AB

  2021-03-11

  Inför årsstämman i Catena AB (publ) den 29 april 2021 offentliggör bolagets valberedning sitt förslag gällande styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

 • Catena tillträder fastighetsportfölj och genomför riktad nyemission

  2021-03-01

  Catena har, i enlighet med bolagets tidigare pressmeddelande den 22 februari 2021, tillträtt sex logistikfastigheter till ett värde av 815 Mkr efter avdrag för latent skatt. Med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman 2020, emitteras nu 527 911 nya Catena-aktier.

 • Catena expanderar ytterligare i Danmark och emitterar nya aktier

  2021-02-22

  Catena förvärvar sex logistikfastigheter till ett fastighetsvärde om cirka 815 Mkr efter avdrag för latent skatt. Köpeskillingen kommer delvis att betalas via nyemitterade Catena-aktier.

 • Bokslutskommuniké januari – december 2020: Catena står stadigt

  2021-02-19

  Catena visar ett starkt resultat för 2020 med en fortsatt stabil kassaflödesutveckling och hög värdetillväxt. Coronapandemin har inneburit utmaningar i vardagen för Catena men också nya affärsmöjligheter och ett växande intresse för logistikfastigheter.

 • Catena förvärvar mer i Morgongåva – investerar 300 Mkr i nybyggnation för Babyland

  2021-01-14

  Catena investerar ytterligare 300 Mkr i företagsparken Morgongåva efter att idag tecknat avtal med Morgongåva Företagspark om nybyggnationsprojekt av ytterligare en e-handelsanläggning i området.

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?