Pressmeddelanden 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

Förvaltningsresultatet har ökat med 25 procent och vår projektportfölj har aldrig tidigare varit större. Catena har såväl kapacitet som kompetens att fortsätta stärka vår position genom ytterligare investeringar.

2018-07-10 kl.08:00

  •  Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 527,5 Mkr (433,6).
  •  Driftsöverskottet ökade med 20 procent till 396,6 Mkr (330,3).
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 274,2 Mkr (219,3).
  •  Periodens resultat ökade till 371,2 Mkr (336,2), motsvarande ett resultat per aktie om 9,92 kr (8,80), varav värdeförändringar ingår med 108,9 Mkr (162,2).
  •  Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 156,40 kr (141,08). 

”I enlighet med våra intentioner ökar vi våra hyresintäkter jämfört med andra kvartalet 2017 till stor del tack vare förvärv samt en ökad nettouthyrning. Oavsett om det handlar om nyproduktion eller förvärvade fastigheter är målsättningen alltid att finnas på landets viktigaste logistiklägen.

      Vår ambition är att löpande utveckla fler anläggningar och vi har en rad projekt som är färdiga för inflyttning under året. Catena har aldrig haft en så stor projektportfölj (1.337 Mkr) som nu – vår kvarvarande investeringsvolym överstiger 760 Mkr i nya och befintliga byggnader. Portföljen växer inom framförallt digital handel, citylogistik och matdistribution, vilket är ett kvitto på att vi lyckas möta de nya behov som växer fram och attrahera branscher och verksamheter med hög förändringstakt och stark tillväxt.

      God kännedom om marknaden och om nya handelsmönster är en viktig framgångsfaktor. Därutöver har vi för vår fortsatta expansion tillgång till över 1 700 000 kvadratmeter byggbar mark på strategiska lägen och vår balansräkning stärks ytterligare av löpande kassaflöden drivna av stabila överskottsgrader och en kostnadseffektiv finansiering. Under kvartalet upprättades ett företagscertifikatsprogram, med ett rambelopp om 2 Mdkr, och vi emitterade certifikat för 750 Mkr med löptider om fyra till nio månader och med en snittränta som uppgår till attraktiva 0,39 procent. Programmet har säkerställda backup­faciliteter via pantbrev i fastigheter.

      Vi kan konstatera att logistikfastigheter numera är ett attraktivt investeringsobjekt och att intresset är mycket stort, vilket inte minst speglas av utvecklingen för Catenas aktiekurs.

      Vårt kunnande och engagemang lönar sig. I slutändan är det insatserna från Catenas medarbetare som gör att vi kan leverera attraktiva lösningar, ständigt vässa vårt erbjudande och även fortsatt stärka vår position som det ledande bolaget inom logistikfastigheter.” säger Catenas VD Benny Thögersen i sin kommentar till rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                          Peter Andersson, vice VD och CFO

Tel. 0706-60 83 50                                                               Tel. 0730-70 22 44

benny.thogersen@catenafastigheter.se                               peter.andersson@catenafastigheter.se

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?