Pressmeddelanden 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma med beslut om nyemission

2015-11- 30 kl. 15.00

Catena AB (publ) avhöll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades beslut som framgår nedan.

Nyemission av aktier

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om nyemission av aktier. Genom beslutet ökas aktiekapitalet med högst 56 562 000 kronor genom emission av högst 12 855 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska endast tillkomma aktieägarna i Tribona AB (publ) (Tribona). Betalning för de tecknade aktierna ska i sin helhet erläggas genom tillskjutande (apport) av aktier i Tribona, varvid varje helt antal av åtta befintliga aktier i Tribona berättigar till teckning av tre nya aktier i bolaget.

Emissionen sker till fullgörande av det offentliga uppköpserbjudande som bolaget lämnat till aktieägarna i Tribona den 20 oktober 2015, som bolaget reviderade den 23 oktober 2015, enligt vad som framgår av bolagets lämnade pressmeddelanden nämnda dagar.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                        Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00         

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?