Pressmeddelanden 2014

Mark- och miljödomstolen tillstyrker Catenas utvecklingsplaner för Solnaprojektet

2014-06-26 kl. 16:45

Mark- och miljödomstolen tillstyrker Catenas utvecklingsplaner för Solnaprojektet

Mark- och miljödomstolen avslår samtliga överklaganden gällande detaljplan av Catenas projektfastigheter i Haga Norra, Solna. Länsstyrelsens beslut om detaljplanen ligger därmed fast och Catena går vidare med planerna om att förverkliga en ny modern stadsdel med både bostäder och lokaler.

Mark- och miljödomstolen konstaterar i sin prövning att det genom överklagandena inte framkommit något som ger Mark- och miljödomstolen anledning att bedöma frågor på annat sätt än vad som gjorts tidigare under detaljplaneprocessen.

Solna kommunfullmäktige antog i december 2012 detaljplanen som omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2. Det övergripande syftet med detaljplanen är att utveckla området till en levande och modern stadsdel med blandad stadsbebyggelse innehållande cirka 800 bostäder samt arbetsplatser, verkstäder och butiker. Till planen hör även mark för allmänt ändamål, gata, gång- och cykelväg, torg, park och område för spårvägstrafik.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (hos Svea Hovrätt) där prövningstillstånd erfordras.

”Beslutet möjliggör att vi kan gå vidare i utvecklingen av vårt spännande projekt i Solna enligt plansäger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD  Peter Andersson, CFO               

Tel. 070-560 00 00   Tel. 0730-70 22 44                  

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?