Pressmeddelanden 2013

Förändringar i valberedningen i Catena (publ)

Ulf Strömsten, representerande Catella Fonder, har utsetts till ny ledamot i Catenas valberedning. Samtidigt har Tomas Andersson, representerande Peab AB, avträtt som ledamot i valberedningen.

Övriga ledamöter i valberedningen kvarstår. Dessa är Henry Klotz, representerande CLS Holdings plc., Erik Paulsson, representerande Fabege samt Caroline af Ugglas representerande Skandia Liv. Valberedningens ordförande är Ulf Strömsten medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulf Strömsten, ordförande i valberedningen

Tel. 08-614 25 00

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 16 september 2013, klockan 18.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?