Pressmeddelanden 2013

Delårsrapport januari–september 2013

2013-11-07 kl. 08:30

Catenas finansiella ställning

   Fastighetsintäkterna uppgick under perioden till 227,1 Mkr (217,4)

   Driftsöverskottet uppgick till 156,6 Mkr (137,9)

   Periodens resultat blev 117,7 Mkr (122,0) varav realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 30,9 Mkr (26,0)

   Resultat per aktie uppgick till 8,76 kr (9,13)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

   Catena förvärvade aktierna i Brinova Logistik AB

   Avtal tecknats om förvärv av Järfälla Dikartorp 3:6

   Förvärv av Hallsberg Terminalen 1

Finansiella mål för Catena

Avkastningen på eget kapital ska överstiga räntan på en svensk femårig statsobligation med minst 5 procentenheter, räntetäckningsgraden ska ej understiga 1,75 gånger och soliditeten ska lägst vara 30 procent.

Utdelningspolicy

Utdelningen för Catena skall långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet, reducerat med schablonberäknad skatt

Det nya Catena har fått en flygande start med en väl fungerande, utvecklingsbar och lönsam logistikverksamhet i kombination med ett värdeskapande fastighetsutvecklingsprojekt” säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD        Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00         Tel. 0730-70 22 44

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?