Pressmeddelanden 2013

Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Catena AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 24 april 2013, kl. 16.00 i Rausingrummet på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.00, då kaffe serveras. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman.

Valberedningen föreslår omval av Henry Klotz, Christer Sandberg, Bo Forsén och Lennart Schönning samt nyval av Katarina Wallin. Till styrelseordförande föreslås Henry Klotz.

Catena AB (publ)

Henry Klotz

Bilaga: Kallelse till årsstämma

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 26 mars 2013, klockan 18.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se


På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?