Pressmeddelanden 2013

Catena offentliggör prospekt och resultatet för juli 2013

2013-10-17 kl. 17:30

Catena AB (publ) publicerar i dag ett prospekt med anledning av upptagande till handel av 13 630 952 nya stamaktier i Catena AB (publ). Prospektet har den 17 oktober 2013 godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Med hänsyn till prospektkraven avseende uppgifter om eget kapital och skuldsättning, som ej får vara äldre än 90 dagar, tillkännager Catena att resultatet för juli månad 2013 uppgick till 1 Mkr. Tillträdet av aktierna i Brinova Logistik AB som Catena informerat om tidigare genomfördes den 30 september 2013 och har således inte påverkat resultatet för juli.

Prospektet finns tillgängligt på Catenas hemsida www.catenafastigheter.se samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Prospektet finns även tillgängligt på Catenas huvudkontor, Svenskehögsgatan 11 i Ängelholm.

De nya aktierna förväntas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm den 18 oktober 2013.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD, tel. 070-560 00 00

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG.

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?