Pressmeddelanden 2012

KVARTALSRAPPORT JANUARI -MARS 2012

Första kvartalet, kvarvarande verksamhet

  • Hyresintäkter 6,7 Mkr (6,9)
  • Rörelseresultat 18,8 Mkr (30,0)
  • Resultat före skatt 16,5 Mkr (31,8)
  • Resultat efter skatt 12,2 Mkr (23,9)
  • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 14,8 Mkr (29,0)
  • Investeringar i kvarvarande verksamhet 0,2 Mkr (1,0)
  • Resultat efter skatt 12,2 Mkr (91,0)

Efter periodens utgång

  • Solna stadsbyggnadsnämnd godkände i april förslaget till detaljplan för Haga Norra för utställning


Kommentar av VD Andreas Philipson

Under första kvartalet fortsatte arbetet med detaljplaneutvecklingen för Catenas projektfastighet Haga Norra i Solna. Efter slutförda förhandlingar med Solna stad angående principerna för exploateringsavtalet för fastigheten godkände Solna stadsbyggnadsnämnd i mitten av april förslaget till detaljplan för utställning. Detaljplanen kommer att bli utställd under maj månad varefter den slutligen väntas bli antagen av Solna Stad efter semesterperioden.

Beslutet är ett viktigt steg i Catenas långsiktiga arbete med att förverkliga framtidens Haga Norra med nya bostäder och arbetsplatser. Haga Norra är attraktivt beläget i det blivande nya och sammanvuxna Solna-Stockholm med Nationalarenan, Mall of Scandinavia, Hagastaden, Frösunda och enkel access till E4:an. Uthyrningsarbetet har påbörjats och vi märker ett stort intresse bland potentiella kontorshyresgäster.

Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till 16,5 Mkr, jämfört med 31,8 Mkr motsvarande kvartal i fjol. Förändringen beror på att vi under inledningen av 2011 fortfarande hade kvar en portfölj om 25 handelsfastigheter som sedan avyttrades. I jämförbara verksamheter löpte utvecklingen planenligt där befintliga hyresgäster fortsatt ger stabila kassaflöden som tryggar finansieringen av projektarbetet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Philipson, VD

Tel. 070-209 77 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 26 april 2012, klockan 14.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se


På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?