Pressmeddelanden 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

Fjärde kvartalet 2011, kvarvarande verksamhet

 • Hyresintäkter 6,5 Mkr (6,8)
 • Rörelseresultat 12,3 Mkr (20,8)
 • Resultat före skatt 10,1 Mkr (21,1)
 • Resultat efter skatt 0,9 Mkr (15,4) motsvarande 0,08 kr/aktie (1,33)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 9,2 Mkr (20,0)
 • Investeringar i kvarvarande verksamhet 0,8 Mkr (0,3)
 • Resultat efter skatt 6,1 Mkr (95,1), inklusive avvecklade verksamheter, motsvarande 0,53 kr/aktie (8,22)

12 månader, kvarvarande verksamhet               

 • Hyresintäkter 27,0 Mkr (27,4)
 • Rörelseresultat 94,5 Mkr (137,6)
 • Resultat före skatt 90,7 Mkr (128,3)
 • Resultat efter skatt 61,0 Mkr (93,5) motsvarande 5,27 kr/aktie (8,09)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 86,7 Mkr (130,0)
 • Investeringar i kvarvarande verksamhet 3,4 Mkr (0,2)
 • Resultat efter skatt 129,6 Mkr (348,6), inklusive avvecklade verksamheter, motsvarande 11,21 kr/aktie (30,14)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie

Kommentar av VD Andreas Philipson

Under fjärde kvartalet var arbetet fortsatt fokuserat på detaljplaneutvecklingen för vår projektfastighet Haga Norra i Solna. Vi har kommit ytterligare steg på vägen men processen har tagit lite längre tid än vi ursprungligen räknade med. Den förslagna detaljplanen är i princip färdig och endast frågor om exploateringskostnader för vissa gemensamma ytor återstår i vår dialog med kommunen.

Parallellt med detaljplanen har uthyrningsarbetet påbörjats. Vi märker den höga attraktionskraften i att lokalisera sitt kontor till Haga Norra med närheten till E4:an och vidare till Arlanda, alternativt city. Med alla stora byggprojekt som Arenastaden, Nya Karolinska och Hagastaden som växer fram i närområdet tycker vi att Stora Frösunda står i centrum för det som är det nya, spännande Storstockholm.

Resultatet före skatt fjärde kvartalet uppgick till 10 Mkr medan det för helåret landade på 91 Mkr. Den löpande verksamheten och resultatet utvecklas planenligt. Existerande hyresgäster ger stabila kassaflöden som tryggar fortsatt finansiering av projektarbetet.

Sammantaget gör detta att jag ser optimistiskt på Catenas utvecklingsmöjligheter för 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Philipson, VD

Tel. 070-209 77 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 24 februari 2012, klockan 08.00.

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?