Pressmeddelanden 2012

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012

Tredje kvartalet

 • Hyresintäkter 6,7 Mkr (6,7)
 • Rörelseresultat 4,1 Mkr (50,7)
 • Resultat före skatt 1,8 Mkr (48,0)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter -0,4 Mkr (47,2)
 • Investeringar i kvarvarande verksamhet 0,4 Mkr (0,8)
 • Resultat efter skatt 1,2 Mkr (35,7)

Perioden januari-september

 • Hyresintäkter 20,0 Mkr (20,5)
 • Rörelseresultat 26,7 Mkr (82,2)
 • Resultat före skatt 19,7 Mkr (80,6)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 13,9 Mkr (77,5)
 • Investeringar i kvarvarande verksamhet 1,1 Mkr (2,5)
 • Resultat efter skatt 14,5 Mkr (60,1)


Kommentar av VD Andreas Philipson

Arbetet under tredje kvartalet präglades av färdigställandet av detaljplanen för vår projektfastighet i Haga Norra. Processen befinner sig i slutskedet där en nära dialog med Solna stad och intressenter i närområdet har varit centrala inslag. Vi bedömer att detaljplanen kommer att antas av Solna stad före årsskiftet.

Parallellt med detta fortgår arbetet med att identifiera kommersiella hyresgäster till området. Arbetet löper planenligt och vi märker att intresset och uppmärksamheten stadigt ökar kring våra framtidsplaner.

I närområdet är aktiviteten fortsatt hög med bland annat invigningen av Friends Arena kommande helg. I veckan togs första spadtaget för bygget av Mall of Scandinavia som enligt planerna ska slå upp portarna hösten 2015. Detta bidrar till intresset för vår projektfastighet. Haga Norra är centralt beläget i det Stockholm-Solna som nu håller på att växa samman. De många och stora investeringarna i området bidrar sammantaget till att vi ser Haga Norra som ett attraktivt alternativ för såväl företag som boende.

Den löpande verksamheten utvecklades fortsatt stabilt. För niomånadersperioden uppgick resultatet före skatt till 19,7 Mkr, jämfört med 80,6 Mkr motsvarande period i fjol. För tredje kvartalet var resultatet före skatt 1,8 Mkr (48,0). Skillnaderna i jämförelsesiffrorna beror främst på större orealiserade värdeförändringar under fjolåret.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Philipson, VD
Tel. 070-209 77 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 25 oktober 2012, klockan 08.00.


Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?