Pressmeddelanden 2012

Valberedningens förslag till styrelse i Catena

Som tidigare framhållits kommer den föreslagna styrelsen innebära en avvikelse från kraven i Svensk Kod för Bolagsstyrning om ledamöters oberoende. Avvikelsen förklaras med att bolagets verksamhet efter avyttringen av fastighetsbeståndet i januari 2011 begränsas till ett fastighetsutvecklingsprojekt i Solna och att kravet på oberoende i det fortsatta styrelsearbetet därmed inte är lika angeläget.

Catenas valberedning utgörs av Henry Klotz, representerande CLS Holdings plc., Christian Hahne, representerande Erik Selin Fastigheter AB, Tomas Anderson representerande Peab AB med Bo Jansson representerande Skandia Liv som valberedningens ordförande. Sammankallande för valberedningen är styrelsens ordförande Henry Klotz.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Bo Jansson, ordförande i valberedningen

Tel. 070-590 84 42

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 19 mars 2012, klockan 08.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?