Pressmeddelanden 2012

Valberedning utsedd i Catena (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts som består av följande ledamöter; Henry Klotz, CLS Holdings plc., Christian Hahne, Erik Selin Fastigheter AB, Tomas Anderson Peab AB samt Caroline af Ugglas representerande Skandia Liv. Till valberedningens ordförande har utsetts Caroline af Ugglas. Sammankallande för valberedningen är styrelsens ordförande Henry Klotz.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Caroline af Ugglas, ordförande i valberedningen
Tel. 08-788 33 50

Henry Klotz, styrelsens ordförande
Tel. +44 (0)7766 205 145

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 25 oktober 2012, klockan 08.05.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se


På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?