Pressmeddelanden 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011

Tredje kvartalet, kvarvarande verksamhet      

 • Hyresintäkter 6,7 Mkr (6,9)
 • Rörelseresultat 50,7 Mkr (53,1)
 • Resultat före skatt 48,0 Mkr (47,5)
 • Resultat efter skatt 35,7 Mkr (34,3) motsvarande 3,09 kr/aktie (2,96)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 47,2 Mkr (50,0)
 • Investeringar i kvarvarande verksamhet 0,8 Mkr (0,3)
 • Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt -2,9 Mkr (24,1) eller -0,25 kr/aktie (2,08)
 • Resultat efter skatt från kvarvarande och avvecklade verksamheter 32,8 Mkr (58,4) motsvarande 2,84 kr/aktie (5,05)

Nio månader, kvarvarande verksamhet   

 • Hyresintäkter 20,5 Mkr (20,6)
 • Rörelseresultat 82,2 Mkr (116,8)
 • Resultat före skatt 80,6 Mkr (107,2)
 • Resultat efter skatt 60,1 Mkr (78,2) motsvarande 5,20 kr/aktie (6,76)
 • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 77,5 Mkr (110,0)
 • Investeringar i kvarvarande verksamhet 2,5 Mkr (1,4)
 • Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt 63,4 Mkr (175,3) eller 5,48 kr/aktie (15,16)
 • Resultat efter skatt från kvarvarande och avvecklade verksamheter 123,5 Mkr (253,5) motsvarande 10,68 kr/aktie (21,92)


Kommentar av VD Andreas Philipson

”Vi befinner oss i ett osäkert konjunkturläge med skuldoro i Europa medan hushållen i Sverige har dragit ned på sin konsumtion. För egen del är jag dock optimistisk då vårt projekt Stora Frösunda är en långsiktig satsning. Vi har en idealisk situation med en flexibel plan vilket innebär att andelen bostäder respektive kontor kan justeras beroende på efterfrågebilden. Med stabila kassaflöden har vi möjlighet att successivt planera in byggstarterna vartefter vi säkrat nya hyresgäster.

Vi har under det tredje kvartalet kommit en bra bit på väg i arbetet med detaljplanen för vår projektfastighet i Stora Frösunda i Haga Norra, Solna. I samband med detaljplanesamrådet löste vi många frågor och nästa steg är en beredning i Solna Stad inför utställning av detaljplanen. Därmed bör vi kunna ställa ut detaljplaneförslaget före årsskiftet.

De fortsatta framstegen med detaljplanearbetet samt att vi börjar närma oss ett slutgiltigt godkännande av detaljplanen, har bidragit till den positiva värdeförändringen av fastigheten under kvartalet.”

 

För ytterligare information kontakta gärna VD Andreas Philipson, telefon 070-209 77 60

Informationen i denna rapport är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 27 oktober 2011, klockan 08.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.


För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se


På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?