Pressmeddelanden 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Fokus på att utveckla fastigheterna i Stora Frösunda

Kvarvarande verksamhet 

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 13,8 Mkr (13,7).
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 31,5 Mkr (63,7),
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 32,6 Mkr (59,7).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 24,4 Mkr (43,9) motsvarande 2,11 kr per aktie (3,80).
  • Periodens orealiserade värdeförändringar för fastigheter uppgick till 30,3 Mkr (60,0)
  • Investeringar i kvarvarande verksamhet uppgick till 1,7 Mkr (1,1)

Avvecklad verksamhet

  • Totalt resultat från avvecklad verksamhet efter skatt uppgick till 66,3 Mkr (151,2) motsvarande 5,73 kr per aktie (13,07)

Resultat från kvarvarande och avvecklade verksamheter

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 90,7 Mkr (195,1) motsvarande 7,84 kr per aktie (16,87)

VD Andreas Philipson kommenterar:

”Catena genomförde den 15 februari 2011 en försäljning av bolagets hela fastighetsportfölj, med undantag för fastighetsbeståndet i Stora Frösunda. Försäljningen genererade ett substantiellt likviditetsöverskott vilket föranledde bolagsstämman den 14 april 2011 att besluta om att förutom ordinarie utdelning till aktieägarna om SEK 6 per aktie, även genomföra en extra utdelning om SEK 53 per aktie. Sammantaget utdelades således SEK 59 per aktie, motsvarande SEK 682,305,500.

Catena fokuserar nu på att utveckla fastigheterna i Stora Frösunda vid Haga Norra. Marknadsläget är attraktivt och utvecklingen är gynnsam avseende demografi, ekonomisk tillväxt, byggnation, bostadspriser och hyresutveckling. Som en följd av Stockholmsregionens utveckling blir Solna alltmer en del av Stockholm. Kommunens demografiska sammansättning och flyttbeteende präglas inte längre av förortsstruktur utan snarare av tillväxt och expansion.    

Catena planerar att etablera en ny stadsdel inom Haga Norra med en tydlig egen identitet. Denna skall präglas av tilltalande omgivningar innehållande parker och en attraktiv boendemiljö, goda kommunikationer och en omfattande servicestruktur. Planeringsarbetet är pågående och Catena räknar med att detaljplanen kommer att ställas ut under tredje kvartalet 2011. Efter behandling av Solna stad räknar vi med att påbörja byggnadsfasen under andra halvåret 2012. Projektet omfattar cirka 1,000 lägenheter och 2,500 - 3,000 arbetsplatser vilka alla kommer att hålla en hög standard. Uppförandet kommer att genomföras i etapper under 3 – 4 år.

Den totala byggkostnaden beräknas preliminärt att uppgå till cirka 4 Mdr kronor och kommer att leda till en väsentlig ökning av Catenas egna kapital.

Catenas nya organisation är optimerad för att driva projektet i dess nuvarande fas. Bolaget avser att genomföra hela projektet i egen regi då erforderliga resurser och kompetens kommer att finnas.”

För ytterligare information kontakta gärna VD Andreas Philipson, telefon 070-209 77 60

Informationen i denna rapport är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande
den 10 augusti 2011, klockan 08.00. 

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?