Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare

Fredrik Nellie


I Catenas affärsplan slår vi fast att vi ska vara en spännande och ansvarstagande arbetsgivare som attraherar engagerade och kompetenta medarbetare, såväl nya som befintliga. 

God arbetsmiljö

För att fortsätta utvecklas som arbetsplats mäter vi löpande hur vi upplevs som arbetsgivare och arbetar med hälsa på arbetsplatsen, jämlikhet, löpande kompetensutveckling och för att behålla en stark värdegrund. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral, eller Catenas policys har vi inrättat en visselblåsartjänst

Lika möjligheter

Vi strävar efter mångfald och jämn köns- och åldersfördelning - det ser vi som en förutsättning att kunna vara effektiva och professionella över tid men också för att fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare. 

Vi har ytterligare att göra men har exempelvis nått 43% kvinnor i vår styrelse. Vid nyanställning, befordran och löpande utvärdering bedömer vi kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper - för oss är det självklart att varken positivt eller negativt särbehandla utifrån aspekter som inte är relaterade till hur väl en person kan utföra sitt jobb.

Kompetensutveckling

Catena arbetar aktivt med utbildning och kompetensutveckling för medarbetarna. Syftet är både att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner att de utvecklas i sitt arbete och att Catena fortsätter att utvecklas som bolag.


Våra hållbarhetsmål inom området

  • Uppnå ett eNPS tal om minst 40 (i den årliga medarbetarundersökningen) och säkerställa lika möjligheter i en trygg och utvecklande arbetsmiljö
  • Öka jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper till 2025


Global Compact och Agenda 2030
Catenas fokusområde Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare relaterar i första hand till 3 av de globala målen:

   

Delmål 4.4 - Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet
Delmål 5.5 - Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
Delmål 8.8 - Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

 

 

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?